Buscar

Páginas

Syarat 20 Perkara Sabah Menyertai Persekutuan MalaysiaPerkara 20
Perkara 1: AGAMA

“WALAUPUN TIADA BANTAHAN TERHADAP ISLAM MENJADI AGAMA RASMI MALAYSIA, AGAMA RASMI TIDAK ADA DI BORNEO UTARA DAN PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN ISLAM MENGIKUT PELEMBANGAAN MALAYA HENDAKLAH TIDAK MERANGKUMI BORNEO UTARA.”

Perkara 2: BAHASA

“(a) BAHASA MELAYU HENDAKLAH MENJADI BAHASA KEBANGSAAN PERSEKUTUAN.
(b) BAHASA INGGERIS AKAN TERUS DIGUNAKAN UNTUK TEMPOH SEPULUH TAHUN SELEPAS HARI MALAYSIA.
(c) BAHASA INGGERIS HENDAKLAH MENJADI BAHASA RASMI BORNEO UTARA, UNTUK SEMUA TUJUAN BAIK PADA PERINGKAT NEGERI MAHUPUN PERSEKUTUAN TANPA HAD TEMPUH.”

Perkara 3: PERLEMBAGAAN
“WALAUPUN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYA DITERIMA SEBAGAI ASAS PERLEMBAGAAN MALAYSIA, PERLEMBAGAAN MALAYSIA HENDAKLAH MENJADI DOKUMEN ANTARA NEGERI DAN BUKAN BERBENTUK BEBERAPA SIRI PINDAAN TERHADAP PERLEMBAGAAN YANG DIPERSETUJUI DALAM KEADAAN YANG BERLAINAN SAMA SEKALI. PERLEMBAGAAN BARU UNTUK BORNEO UTARA SUDAH TENTU PERLU.”

Perkara 4: KETUA PERSEKUTUAN

“KETUA NEGARA BORNEO UTARA TIDAK BOLEH MENJADI KETUA NEGARA PERSUKUTAN.”

Perkara 5: NAMA PERSEKUTUAN

MALAYSIA” BUKANNYA “MELAYU RAYA”.

Perkara 6: IMIGRESEN

“KAWALAN KEMASUKAN ORANG KE MANA-MANA KAWASAN DI MALAYSIA DARI LUAR ADALAH TERLETAK DI BAWAH KUASA KERAJAAN PUSAT TETAPI KEMASUKAN KE BORNEO UTARA PERLU MENDAPAT KELULUSAN KERAJAAN NEGERI. KERAJAAN PERSEKUTAN TIDAK BOLEH MENGHALANG KEMASUKAN ORANG KE BORNEO UTARA UNTUK TUJUAN KERAJAAN NEGERI KECUALI ATAS SEBAB KESELAMATAN.

BORNEO UTARA HENDAKLAH MEMPUNYAI KUASA YANG TIDAK TERBATAS BAGI MENGAWAL PERGARAKAN ORANG-ORANG DARI KAWASAN-KAWASAN LAIN DI MALAYSIA KE DALAM BORNEO UTARA, SELAIN DARIPADA YANG BEKERJA DENGAN KERAJJAN PERSEKUTUAN DI BORNEO UTARA.”

Perkara 7: HAK PEMISAH

“TIDAK HARUS ADA SEBARANG HAK UNTUK BERPISAH DARIPADA PERSEKUTUAN.”

Perkara 8: PERBORNEOAN

“PENGAMBILALIHAN PERKHIDMATAN AWAM OLEH RAKYAT BORNEO HENDAKLAH DILAKSANAKAN DENGAN SECEPAT MUNGKIN.”

Perkara 9: PEGAWAI BRITISH

“SEGALA USAHA HENDAKLAH DIBUAT UNTUK MENGGALAKKAN PARA PEGAWAI BRITISH KEKAL DALAM PERKHIDMATAN AWAM SEHINGGA TEMPAT MEREKA BOLEH DIAMBIL OLEH ORANG-ORANG YANG LAYAK DARI BORNEO UTARA.”

Perkara 10: KEWARGANEGARAAN

“SARANAN-SARANAN DALAM PERENGAAN 148 (k) LAPORAN SURUHANJAYA COBBOLD HENDAKLAH MERANGKUMI HAK-HAK KEWARGANEGARAAN RAKYAT BORNEO UTARA DALAM PERSEKUTUAN, TERTAKLUK KEPADA PINDAAN-PINDAAN BERIKUT:

(A) PERENGGAN KECIL (I) TIDAK HARUS MENGANDUNGI PERUNTUKAN MENETAP SELAMA LIMA TAHUN;

(B) DEMI MENYELARASKANNYA KEPADA UNDANG-UNDANG KITA, PERENGGAN KECIL (ii) (a) HENDAKLAH BERBUNYI “TUJUH DARIPADA SEPULAH TAHUN” DAN BUKKANNYA “LAPAN DARIPADA DUA BELAS TAHUN”; DAN

(C) PERENGGAN KECIL (iii) SEHARUSNYA TIDAK MENGANDUNGI SEKATAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGANEGARAAN IBU-BAPA – SESEORANG YANG LAHIR DI BORNEO UTARA SELEPAS MALAYSIA MESTILAH MENJADI WARGANEGARA PERSEKUTUAN.”

Perkara 11: TARIF DAN KEWANGAN

BORNEO UTARA HENDAKLAH BERHAK MENGAWAL KEWANGAN TABUNG PEMBANGUNAN DAN TARIFNYA SENDIRI.”

Perkara 12:KEDUDUKAN ISTEMEWA KAUM BUMIPUTERA

“PADA PRINSIPNYA SUKU KAUM BUMIPUTERA DI BORNEO UTARA HENDAKLAH MENIKMATI HAK-HAK ISTEMEWA SEPERTI YANG DINIKMATI OLEH KAUM MELAYU DI MALAYA, TETAPI FORMUKA MALAYA YANG DIGUNAKAN DI MALAYA KETIKA INI TIDAK SEMESTINYA BOLEH DIGUNAKAN UNTUK BORNEO UTARA.”

Perkara 13: KERAJAAN NEGERI

“(a) KETUA MENTERI HENDAKLAH DIPILIH OLEH ANGGOTA-ANGGOTA MAJLIS PERUNDANGAN TIDAK RASMI;
(b) SISTEM MENTERI YANG SEMPURANA HENDAKLAH DIUJUDKAN DI-BORNEO UTARA.”

Perkara 14: TEMPOH PERALIHAN

“TEMPOH PERALIHAN HENDAKLAH DISERAHKAN PADA NEGERI BORNEO UTARA OLEH PERLEMBAGAAN DAN TIDAK SEKADAR DIAMANAHKAN KEPADA KERAJAAN NEGERI OLEH KERAJAAN PERSEKUTUAN.”

Perkara 15: PELAJARAN

“SISTEM PENDIDIKAN YANG ADA DI-BORNEO UTARA SEKARANG HENDAKLAH DIKEKALKAN DAN DILETAKKAN DI BAWAH BIDANG KUASA KERAJAAN NEGIRI.”

Perkara 16: PERLINDUNGAN PERLEMBAGAAN

“KERAJAAN PUSAT TIDAK BOLEH MEMBUAT SEBARANG PUINDAAN, MENGUBAHSUAI ATAU MENARIK BALIK MANA-MANA PERLINDUNGAN KHAS YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA BORNEO UTARA TANPA PERSETUJUAN KERAJAAN BORNEO UTARA. KUASA MEMBINDA PERLEMBAGAAN NEGERI BORNEO UTARA ADALAH HAK MUTLAK RAKYAT NEGERI ITU.”

Perkara 17: PERWAKILAN DALAM PARLIMEN PERSEKUTUAN

“INI HENDAKLAH MENGAMBIL KIRA BUKAN SAJA JUMLAH PENDUDUK BORNEO UTARA TETAPI JUGA SAIZ DAN PETENSINYA DAN DALAM APA KEADAAN PUN TIDAK HARUS KURANG DARIPADA SINGAPURA.”

Perkara 18: GELARAN KETUA NEGARA

“YANG DI PERTUA NEGARA”

Perkara 19: NAMA NEGERI

SABAH

Perkara 20: TANAH,HUTAN, KERAJAAN TEMPATAN DAN LAIN-LAIN

“PERUNTUKAN DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BERHUBUNG DENGAN KUASA MAJLIS TANAH NEGARA TIDAK HARUS MERANGKUMI BORNEO UTARA. MAJLIS KEBANGSAAN BAGI KERAJAAN TEMPATAN JUGA TIDAK HARUS MERANGKUMI BORNEO UTARA.” 


Sabah mendapat kemerdekaan yang sebenar. BUKAN DENGAN MENYERTAI MALAYSIA!


Sebelum Sabah menyertai Gagasan Malaysia, Sabah sebenarnya sudah pun merdeka. Kita bukan masuk dalam Malaysia baru mendapat kemerdekaan. Ini yang ramai kita silap . Cuba kita teliti semula sejarah kemasukan Sabah. Waktu itu Borneo Utara (Sabah) ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British dari 1881 sampai 1946. Selepas itu jadi tanah jajahan British sampai 31 Ogos 1963. Pada tarikh ini Borneo Utara (Sabah) sudah merdeka. Kemerdekaan ini dicapai hasil usaha Donald Aloysius Marmaduke Stephens atau yg lebih kita kenali sebagai Tun Fuad Stephens. Beliau menubuhkan United National Kadazan Organization (UNKO) bersama dengan Tun Mustapha yg menubuhkan United Sabah National Organization (USNO) telah berjaya memerdekakan Borneo Utara pada 31 Ogos 1963. Kemerdekaan Borneo Utara (Sabah) dicapai sebelum kemasukan Borneo Utara (Sabah) ke dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Malah Borneo Utara masuk bukan sebagai sebuah negeri tetapi sebuah kerajaan persekutuan Sabah. Sabah masuk ke dalam Persekutuan Malaysia adalah atas pelawaan Tunku Abdul Rahman yang mana juga terlibat secara langsung dalam proses kemerdekaan Borneo Utara (Sabah). Kemasukan Sabah juga adalah bersyarat iaitu melalui 20 perkara.


Tanpa Sabah dan Sarawak, tidak mungkin ada MALAYSIA.

Oh ALLAH

Astaghfirullahalazim..Ya Allah, here I am telling people not to commit sins but here I am too still committing some.. forgive me Ya Allah and please do strengthen my Imaan Ya Allah.. I know I am not the most purest Muslimah that I have to be but insyaAllah I'll be one day.. in Your willing, I will be one day insyaAllah.. with the help from my friends, my usrah sisters, my ustaz, insyaAllah I will be.. they had taught me a lot Ya Allah..thank you for meeting me up with this wonderful group of people...they truly inspires me much Ya Allah..
Everyday, I am watching my tongue, my behaviour, my display of myself.. repenting form the sins I've made.. trying my best to not repeat the same sins I've made.. never to talk bad, never to do bad..never to hurt anyone.. forgiving and forgetting.. InsyaAllah.. I know I can surpass all this.. I know I can because I have You with me Ya Allah... everyday I am trying my best to be a better me.. Alhamdulillah, I am blessed being born in a family where there are so many mediums to learn deeper about Islam.. my friends, my usrah sisters, my ustaz that never stops from repairing this broken me.. I am truly grateful to You Ya Allah for sending me these people to be by my sides.. please do keeps them close to me always Ya Allah..
InsyaAllah, I'll stay true to myself everyday.. insyaAllah, I'll learn my best about LIFE.. and InsyaAllah, I'll make the best of my remaining years of living learning and getting myself closer to you Ya Allah.. it is truly You who I should please and not your creation... teach me well Ya Allah..test me with everything that You plan to Ya Allah.. InsyaAllah, I'll never let myself go astray from you ever again..

Set you free to Allah SWT


Astaghfirullahalazim... although it is so hard to do it, but InsyaAllah I can.. I know I can because Allah SWT will be with me through it.. no matter how we see it, you will always be that special someone in my life.. there will always be that special place in my heart for you.. one small corner for you, I am sorry because the other big portion of it, I had given it to my lifetime partner, Allah SWT  :)  Alhamdulillah for all the great feelings that you gave me while we're together.. Alhamdulillah for all the things I've learnt from you, from this, from her and from me myself and most of all, from Allah SWT through this misshape in my life.. everything that happen, it happens for a reason.. and that reason is nothing else but because of Allah SWT.. 


Loving you is great.. missing you is great.. but loving doesn't means owning.. therefore, letting you go to Allah SWT is magnificent! because only Allah SWT can takes care of you.. better than anyone else can and in fact better than you yourself can.. in His hand, you will be happy, healthy and be nothing but great insyaAllah.. so, why should I be afraid to let you go to Allah SWT?  :)  whatever that He fated it to be, Alhamdulillah.. He knows it best... with me, or with her, it doesn't matter.. because that happiness that you felt in yourself, it is not because of either one of us, but because of Allah SWT.. all that I pray for is that you will one day find that happiness that you're looking for InsyaAllah... 


JazakAllah Khair for always being there with me through my days there awak.. not physically of course.. I don't know how to explain it but I felt your presence.. JazakAllah Khair ya Allah for always meeting me with his duplicate every time I visited Raudhah.. he really do resembles him.. he smiles exactly like you.. Subhan'Allah! all praises are for you ya Allah.. I don't know what that series of meetings means but InsyaAllah one day I know I will understand it all.. everything that happens are fated by You.. You really knows best whats in my heart.. all the things that lips can't speak of and words can't describe of.. only You knows.. let it be our very own secret.. JazakAllah Khair ya Allah.. 


I will be fine.. I know I will.. because I have everything that I needs in my life.. my most precious treasure in my life, my one and only : Allah SWT   ;)

A note from the heart
(sekadar gambar dr google)

Ya Allah..
Set my heart oh please set my heart straight ya Allah,
Help me be the most patience person I can ever be,
And help me please Allah to be the most kindest person I can ever be.


Ya Allah..
As honest as I can be, I love him..
I do, yes I do.
This feeling that You let it grows in me,
It gives me so much joy and it do too gives me so much pain..


Ya Allah..
If he is meant to be with me, 
Please Ya Allah grant me patience to withstand all this.
But if he is not mine to have,
Please Ya Allah grant me strength to let him go.


Ya Allah..
For all the mistakes I've done,
please forgive me.
For all the mistakes he had done,
please forgive him,
And oh my Almighty,
For all the mistakes we had done together,
please I beg, forgive us Ya Allah..


Sayang, 
I know I can never be the best for you,
 and will never be the best for you.
 But that don't differ from the fact  how much I really do loves you..
I do Sayang,
I really do..


Sayang,
Even if I have to wait a thousand years for you,
I'll be more than glad to wait.
Even if I have to do all this all over again,
I will without any hesitation.
All because I'd do anything just to be with you.


Ya Allah,
Please do grant her patience and strength Ya Allah.
Although she hurt me when she took him,
but Ya Allah, I love her and I do care for her happiness.
If they really are meant to be together,
please Ya Allah give me the strength to let them be together.
If she really is the best for him,
grant her patience Ya Allah to withstand all this with me.


Ya Allah,
Teach us what we should be taught.
Test us on what should be tested.
But never Ya Allah separates us all three,
because she's a good friend to me, 
and he too is the greatest lover for me.
Grant us patience Ya Allah and grant us strength to learn from this mishape.


InsyaAllah   :)


A heart-to-heart conversation with a friend I trusted most yesterday had helped me to see few things. Things that I know by heart but never accept it because I am too afraid to understand it. A friend said to me that maybe things are rough now because ALLAH SWT is trying to show me that he is the wrong one for me. Although as heart breaking as it sounds, maybe it is true. Maybe ALLAH SWT is trying to show to me that him who I had always made the priority in my life is not the one He had paired for me and ALLAH SWT wanted to teach and show me that by giving me this test so that one day when I meet the right one, I wont let any man become a priority except for HIM the ALMIGHTY whom I should love with all my heart. What ALLAH SWT trying to teach me now maybe to love but to love in the path of Islam. I had made a mistake because I had loved you my all when I am never sure if you really are the one for me. I had forgotten that JODOH is in ALLAH's hand and I let myself dwell in your love and forgotten that it is wrong to love a man that I dont know for sure if he is the one. Love comes from ALLAH SWT and it will too return back to ALLAH SWT when He demands it no matter when we are ready or not ready. And maybe now, ALLAH SWT had demand that love back and test me with this. 


" Setiap manusia telah ditetapkan jodohnya, jalan cerita hidupnya, ajal dan mautnya sejak berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu" 


The friend also said to me that whenever ALLAH SWT uji kita, ALLAH SWT actually wants to naikkan darjat kita in His eyes. He tests us all so that he can know how much we can stand His test and how strong we as His followers lies our faith in Him like we should. This friend also said that DIAMONDS ARE MADE UNDER PRESSURE. A phrase that really had touch my heart. He said that if I wants to be the diamond that ALLAH SWT Himself moulded me into, learn my best from what ALLAH SWT trying to teach me now and be proud one day for becoming that diamond. Diamond till this day are the strongest, prettiest and toughest stone and I too wants to be that. I want to be the strongest, prettiest and toughest ummah in ALLAH's eye. Everything that I do now, it has to be for ALLAH SWT and not any man because he, the Mr. Right is no where to be found yet maybe because it is not the time yet. Greatest lover too once said that true love will happens at the right time and at the right cause. So you my Mr. Right whom ALLAH SWT had chosen as the best for me, take your time love cause I will be right here waiting for you. If ALLAH SWT had fated that we will be together, then one day we will! I am sorry because I had given my greatest love to a man whom I thought is the one for me and had forgotten about you. But I will promise you that I will love you greater one day with the help from ALLAH SWT and let him be our guidance.  :)


The last thing that the friend taught me is that if you sayang cannot see the importance of being responsible for the things we had done, then there is nothing that I can do but to always pray to ALLAH SWT the ALMIGHTY to open your heart and to accept the responsibility and also to pray to ALLAH SWT for me to be strong in always reminding you of our responsibility. Yes, maybe it is not as big as it is but it is still a wrong thing in Islam. I agree that there is always taubat and taubat is always accepted by ALLAH but learn this love that there are 4 things to be fulfilled for the taubat to be accepted by ALLAH which are to :


1. Menyegerakan melakukan taubat nasuha


2. Bertekad tidak akan sesekali mengulangi perbuatan itu


3. Menyesal dgn penuh sesalan dan penuh takut dengan balasan ALLAH SWT atas dosa itu


4. Menerima kesalahan yang telah dilakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan melakukan segala apa yang mampu untuk menghalalkan apa yang haram yakni jika zina yang dihampiri, maka pernikahan adalah satu-satunya jalan penyelesaian, jika fitanah yang dilemparkan memohon kemaafan kepada yang difitnah dan jika kecurian yang dilakukan, pulangkan apa yang dicuri dan memohon setulus kemaafan.

All I can do love is to hope that you'll understand all this when you are mature enough to understand. I had always respect you for all the guidance you given me in life while we are together and always respect you for how much you loved your family. And this is too for the sake of the name of the family that we have to save. I had done all I can to protect you and your family. The rest is all up to you because you are the man and the choices in life are yours to decide. Yes, love cant be forced but for the obligation to ALLAH SWT and for family, sacrifices has to be done. I had done mine for my family and for your family, as for your part love, you decide. The friend said if you are mature enough to see this, then you are perfect enough to be a husband that can leads a family. I hoped that you can be the the best Mr. Right for your Mrs. Right if you are not my Mr. Right. JODOH all lies in ALLAH SWT hand

p/s : Mr. Right, when the time comes, love me in the name of ALLAH SWT and guide me by His Quran and together let us build a family that forever will resides in Jannah. InsyaALLAH.  :)
Kisah cinta Saidina Ali dan Fatimah Az-Zahrah(sekadar gambar hiasan)


Dipendamkan di dalam hatinya, yang tidak diceritakan kepada sesiapa tentang perasaan hatinya. Tertarik dirinya seorang gadis, yang punya peribadi tinggi, paras yang cantik, kecekalan yang kuat, apatah lagi ibadahnya, hasil didikan ayahnya yang dicintai oleh umat manusia, yakni Rasulullah S.A.W. Itulah Fatimah Az-Zahrah, puteri kesayangan Nabi Muhammad, serikandi berperibadi mulia. Dia sedar, dirinya tidak punya apa-apa, untuk meminang puteri Rasulullah. Hanya usaha dengan bekerja supaya dapat merealisasikan cintanya. Itulah Ali, sepupu baginda sendiri. Sehingga beliau tersentap, mendengar perkhabaran bahawa sahabat mulia nabi, Abu Bakar As-Siddiq, melamar Fatimah.

”Allah mengujiku rupanya”, begitu batin ’Ali. Ia merasa diuji kerana merasa apalah dia dibanding Abu Bakar. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama, mungkin dia bukan kerabat dekat Nabi seperti ’Ali, namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ’Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya.Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda’wah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar; ’Utsman, ’Abdurrahman ibn ’Auf, Thalhah, Zubair, Sa’d ibn Abi Waqqash, Mush’ab. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ’Ali. Lihatlah berapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakar; Bilal, Khabbab, keluarga Yassir, ’Abdullah ibn Mas’ud. Dan siapa budak yang dibebaskan ’Ali?Dari segi kewangan, Abu Bakar sang saudagar, insyaallah lebih bisa membahagiakan Fathimah.’Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin.

”Inilah persaudaraan dan cinta”, gumam ’Ali.
”Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku, aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku.”

Namun, sinar masih ada buatnya. Perkhabaran diterima bahawa pinangan Abu Bakar ditolah baik oleh Nabi. Ini menaikkan semangat beliau untuk berusaha mempersiapkan diri. Tapi, ujian itu bukan setakat disitu, kali ini perkhabaran lain diterima olehnya. Umar Al-Khatab, seorang sahabat gagah perkasa, menggerunkan musuh islam, dan dia pula cuba meminang Fatimah. Seorang lelaki yang terang-terangan mengisytiharkan keislamannya, yang nyata membuatkan muslimin dan muslimat ketika itu yang dilanda ketakutan oleh tentangan kafir quraisy mula berani mendongak muka, seorang lelaki yang membuatkan syaitan berlari ketakutan.

Ya, Al Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, ”Aku datang bersama Abu Bakr dan ’Umar, aku keluar bersama Abu Bakr dan ’Umar, aku masuk bersama Abu Bakr dan ’Umar”. Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fathimah. Ali redha kerana dia tahu Umar lagi layak darinya. Tetapi, sekali lagi peluang terbuka, tatkala perkhabaran diterimanya, bahawa pinangan Umar juga ditolak. Bagaimanakah sebenarnya menantu pilihan nabi, sedangkan dua sahabat baginda turut ditolak peminangannya?

Pada suatu hari Abu Bakar As-Shiddiq r.a. Umar Ibnul Khatab r.a. dan Sa’ad bin Mu’adz bersama-sama Rasul Allah s.a.w. duduk dalam masjid. Pada kesempatan itu diperbincangkan antara lain persoalan puteri Rasul Allah s.a.w. Saat itu baginda bertanya kepada Abu Bakar As-Shiddiq r.a “Apakah engkau bersedia menyampaikan persoalan Fatimah itu kepada Ali bin Abi Thalib?”

Abu Bakar As-Shiddiq menyatakan kesediaanya. Ia beranjak untuk menghubungi Ali r.a. Sewaktu Ali r.a. melihat datangnya Abu Bakar As-Shiddiq r.a. dgn tergopoh-gopoh dan terperanjat ia menyambutnya kemudian bertanya: “Anda datang membawa berita apa?”

Setelah duduk beristirahat sejenak Abu Bakar As-Shiddiq r.a. segera menjelaskan persoalannya: “Hai Ali engkau adalah orang pertama yg beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mempunyai keutamaan lebih dibanding dengan orang lain. Semua sifat utama ada pada dirimu. Demikian pula engkau adalah kerabat Rasul Allah s.a.w. Beberapa orang sahabat terkemuka telah menyampaikan lamaran kepada baginda untuk mempersunting puteri beliau. Lamaran itu telah beliau semua tolak. Beliau mengemukakan bahawa persoalan puterinya diserahkan kepada Allah s.w.t. Akan tetapi hai Ali apa sebab hingga sekarang engkau belum pernah menyebut-nyebut puteri beliau itu dan mengapa engkau tidak melamar untuk dirimu sendiri? Kuharap semoga Allah dan RasulNya akan menahan puteri itu untukmu.”

Mendengar perkataan Abu Bakar r.a. mata Saidina Ali r.a. berlinang air mata. Menanggapi kata-kata itu, Ali r.a. berkata: “Hai Abu Bakar, anda telah membuatkan hatiku bergoncang yang semulanya tenang. Anda telah mengingatkan sesuatu yang sudah kulupakan. Demi Allah aku memang menghendaki Fatimah tetapi yang menjadi penghalang satu-satunya bagiku ialah kerana aku tidak mempunyai apa-apa.”

Abu Bakar r.a. terharu mendengar jawapan Ali itu. Untuk membesarkan dan menguatkan hati Imam Ali r.a. Abu Bakar r.a. berkata: “Hai Ali, janganlah engkau berkata seperti itu. Bagi Allah dan Rasul-Nya dunia dan seisinya ini hanyalah ibarat debu bertaburan belaka!”

Setelah berlangsung dialog seperlunya Abu Bakar r.a. berhasil mendorong keberanian Imam Ali r.a. untuk melamar puteri Rasul Allah s.a.w.

Beberapa waktu kemudian Saidina Ali r.a. datang menghadap Rasul Allah s.a.w. yg ketika itu sedang berada di tempat kediaman Ummu Salmah. Mendengar pintu diketuk orang, Ummu Salmah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: “Siapakah yg mengetuk pintu?” Rasul Allah s.a.w. menjawab: “Bangunlah dan bukakan pintu baginya. Dia orang yang dicintai Allah dan RasulNya dan ia pun mencintai Allah dan Rasul-Nya!”

Jawapan Nabi Muhammad s.a.w. itu belum memuaskan Ummu Salmah r.a. Ia bertanya lagi: “Ya tetapi siapakah dia itu?”

“Dia saudaraku orang kesayanganku!” jawab Nabi Muhammad s.a.w.

Tercantum dalam banyak riwayat bahawa Ummu Salmah di kemudian hari mengisahkan pengalamannya sendiri mengenai kunjungan Saidina Ali r.a. kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu: “Aku berdiri cepat-cepat menuju ke pintu sampai kakiku terantuk-antuk. Setelah pintu kubuka ternyata orang yang datang itu ialah Ali bin Abi Thalib. Aku lalu kembali ke tempat semula. Ia masuk kemudian mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasul Allah s.a.w. Ia dipersilakan duduk di depan beliau. Ali bin Abi Thalib menundukkan kepala seolah-olah mempunyai maksud tetapi malu hendak mengutarakannya.

Rasul Allah mendahului berkata: “Hai Ali nampaknya engkau mempunyai suatu keperluan. Katakanlah apa yang ada dalam fikiranmu. Apa saja yang engkau perlukan akan kau peroleh dariku!”

Mendengar kata-kata Rasul Allah s.a.w. yang demikian itu lahirlah keberanian Ali bin Abi Thalib untuk berkata: “Maafkanlah ya Rasul Allah. Anda tentu ingat bahawa anda telah mengambil aku dari pakcikmu Abu Thalib dan makcikmu Fatimah binti Asad di kala aku masih kanak-kanak dan belum mengerti apa-apa.

Sesungguhnya Allah telah memberi hidayat kepadaku melalui anda juga. Dan anda ya Rasul Allah adl tempat aku bernaung dan anda jugalah yang menjadi wasilahku di dunia dan akhirat. Setelah Allah membesarkan diriku dan sekarang menjadi dewasa aku ingin berumah tangga; hidup bersama seorang isteri. Sekarang aku datang menghadap untuk melamar puteri anda Fatimah. Ya Rasul Allah apakah anda berkenan menyetujui dan menikahkan diriku dengan Fatimah?”

Ummu Salmah melanjutkan kisahnya: “Saat itu kulihat wajah Rasul Allah nampak berseri-seri. Sambil tersenyum beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib: “Hai Ali apakah engkau mempunyai suatu bekal mas kahwin?” .

“Demi Allah” jawab Ali bin Abi Thalib dengan terus terang “Anda sendiri mengetahui bagaimana keadaanku tak ada sesuatu tentang diriku yg tidak anda ketahui. Aku tidak mempunyai apa-apa selain sebuah baju besi sebilah pedang dan seekor unta.”

“Tentang pedangmu itu” kata Rasul Allah s.a.w. menanggapi jawapan Ali bin Abi Thalib “engkau tetap memerlukannya untuk perjuangan di jalan Allah. Dan untamu itu engkau juga perlu buat keperluan mengambil air bagi keluargamu dan juga engkau memerlukannya dalam perjalanan jauh. Oleh kerana itu aku hendak menikahkan engkau hanya atas dasar mas kahwin sebuah baju besi saja. Aku puas menerima barang itu dari tanganmu. Hai Ali engkau wajib bergembira sebab Allah ‘Azza wa*jalla sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi!” Demikian riwayat yang diceritakan Ummu Salmah r.a.

Setelah segala-galanya siap dengan perasaan puas dan hati gembira dgn disaksikan oleh para sahabat Rasul Allah s.a.w. mengucapkan kata-kata ijab kabul pernikahan puterinya: “Bahwasanya Allah s.w.t. memerintahkan aku supaya menikahkan engkau Fatimah atas dasar mas kahwin 400 dirham. Mudah-mudahan engkau dapat menerima hal itu.”

“Ya Rasul Allah, itu kuterima dgn baik” jawab Ali bin Abi Thalib r.a. dalam pernikahan itu.

Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggungjawab.

Cinta tak pernah meminta untuk menanti.
Seperti ’Ali.
Ia mempersilakan.
Atau mengambil kesempatan.
Yang pertama adalah pengorbanan.
Yang kedua adalah keberanian.

Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Puteri Sang Nabi, dalam suatu riwayat dikisahkan, bahwa suatu hari, Fathimah berkata kepada ‘Ali:
“Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu. Aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda” ‘Ali terkejut dan berkata, “Jikalau begitu, mengapakah engkau mahu menikah denganku? Dan Siapakah pemuda itu”
Sambil tersenyum Fathimah berkata, “Ya, kerana pemuda itu adalah Dirimu”

"Jika aku TIDAK menulis dengan jari, maka aku akan menulis dengan HATI,..aku tidak pandai berbahasa sastera maka aku BERUSAHA berbahasa TAKWA..menulis bukan untuk mengkayakan BAHASA tapi menulis untuk melakar IMAN didalam jiwa... >>Biarlah sekalipun kita tidak TIDAK HEBAT menulis,..yang penting setiap ILMU yang disampaikan terus ditulis, menulislah sesuatu yang PERLU,..jangan menulis mengikut mahu, apabila kita sentiasa MANFAATKAN sesuatu yang ada disisi, secangkir pena sekalipun banyak memberi ERTI kepada yang memerlukan".
Isnin, 13 Ogos 2012

Syarat 20 Perkara Sabah Menyertai Persekutuan MalaysiaPerkara 20
Perkara 1: AGAMA

“WALAUPUN TIADA BANTAHAN TERHADAP ISLAM MENJADI AGAMA RASMI MALAYSIA, AGAMA RASMI TIDAK ADA DI BORNEO UTARA DAN PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN ISLAM MENGIKUT PELEMBANGAAN MALAYA HENDAKLAH TIDAK MERANGKUMI BORNEO UTARA.”

Perkara 2: BAHASA

“(a) BAHASA MELAYU HENDAKLAH MENJADI BAHASA KEBANGSAAN PERSEKUTUAN.
(b) BAHASA INGGERIS AKAN TERUS DIGUNAKAN UNTUK TEMPOH SEPULUH TAHUN SELEPAS HARI MALAYSIA.
(c) BAHASA INGGERIS HENDAKLAH MENJADI BAHASA RASMI BORNEO UTARA, UNTUK SEMUA TUJUAN BAIK PADA PERINGKAT NEGERI MAHUPUN PERSEKUTUAN TANPA HAD TEMPUH.”

Perkara 3: PERLEMBAGAAN
“WALAUPUN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYA DITERIMA SEBAGAI ASAS PERLEMBAGAAN MALAYSIA, PERLEMBAGAAN MALAYSIA HENDAKLAH MENJADI DOKUMEN ANTARA NEGERI DAN BUKAN BERBENTUK BEBERAPA SIRI PINDAAN TERHADAP PERLEMBAGAAN YANG DIPERSETUJUI DALAM KEADAAN YANG BERLAINAN SAMA SEKALI. PERLEMBAGAAN BARU UNTUK BORNEO UTARA SUDAH TENTU PERLU.”

Perkara 4: KETUA PERSEKUTUAN

“KETUA NEGARA BORNEO UTARA TIDAK BOLEH MENJADI KETUA NEGARA PERSUKUTAN.”

Perkara 5: NAMA PERSEKUTUAN

MALAYSIA” BUKANNYA “MELAYU RAYA”.

Perkara 6: IMIGRESEN

“KAWALAN KEMASUKAN ORANG KE MANA-MANA KAWASAN DI MALAYSIA DARI LUAR ADALAH TERLETAK DI BAWAH KUASA KERAJAAN PUSAT TETAPI KEMASUKAN KE BORNEO UTARA PERLU MENDAPAT KELULUSAN KERAJAAN NEGERI. KERAJAAN PERSEKUTAN TIDAK BOLEH MENGHALANG KEMASUKAN ORANG KE BORNEO UTARA UNTUK TUJUAN KERAJAAN NEGERI KECUALI ATAS SEBAB KESELAMATAN.

BORNEO UTARA HENDAKLAH MEMPUNYAI KUASA YANG TIDAK TERBATAS BAGI MENGAWAL PERGARAKAN ORANG-ORANG DARI KAWASAN-KAWASAN LAIN DI MALAYSIA KE DALAM BORNEO UTARA, SELAIN DARIPADA YANG BEKERJA DENGAN KERAJJAN PERSEKUTUAN DI BORNEO UTARA.”

Perkara 7: HAK PEMISAH

“TIDAK HARUS ADA SEBARANG HAK UNTUK BERPISAH DARIPADA PERSEKUTUAN.”

Perkara 8: PERBORNEOAN

“PENGAMBILALIHAN PERKHIDMATAN AWAM OLEH RAKYAT BORNEO HENDAKLAH DILAKSANAKAN DENGAN SECEPAT MUNGKIN.”

Perkara 9: PEGAWAI BRITISH

“SEGALA USAHA HENDAKLAH DIBUAT UNTUK MENGGALAKKAN PARA PEGAWAI BRITISH KEKAL DALAM PERKHIDMATAN AWAM SEHINGGA TEMPAT MEREKA BOLEH DIAMBIL OLEH ORANG-ORANG YANG LAYAK DARI BORNEO UTARA.”

Perkara 10: KEWARGANEGARAAN

“SARANAN-SARANAN DALAM PERENGAAN 148 (k) LAPORAN SURUHANJAYA COBBOLD HENDAKLAH MERANGKUMI HAK-HAK KEWARGANEGARAAN RAKYAT BORNEO UTARA DALAM PERSEKUTUAN, TERTAKLUK KEPADA PINDAAN-PINDAAN BERIKUT:

(A) PERENGGAN KECIL (I) TIDAK HARUS MENGANDUNGI PERUNTUKAN MENETAP SELAMA LIMA TAHUN;

(B) DEMI MENYELARASKANNYA KEPADA UNDANG-UNDANG KITA, PERENGGAN KECIL (ii) (a) HENDAKLAH BERBUNYI “TUJUH DARIPADA SEPULAH TAHUN” DAN BUKKANNYA “LAPAN DARIPADA DUA BELAS TAHUN”; DAN

(C) PERENGGAN KECIL (iii) SEHARUSNYA TIDAK MENGANDUNGI SEKATAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGANEGARAAN IBU-BAPA – SESEORANG YANG LAHIR DI BORNEO UTARA SELEPAS MALAYSIA MESTILAH MENJADI WARGANEGARA PERSEKUTUAN.”

Perkara 11: TARIF DAN KEWANGAN

BORNEO UTARA HENDAKLAH BERHAK MENGAWAL KEWANGAN TABUNG PEMBANGUNAN DAN TARIFNYA SENDIRI.”

Perkara 12:KEDUDUKAN ISTEMEWA KAUM BUMIPUTERA

“PADA PRINSIPNYA SUKU KAUM BUMIPUTERA DI BORNEO UTARA HENDAKLAH MENIKMATI HAK-HAK ISTEMEWA SEPERTI YANG DINIKMATI OLEH KAUM MELAYU DI MALAYA, TETAPI FORMUKA MALAYA YANG DIGUNAKAN DI MALAYA KETIKA INI TIDAK SEMESTINYA BOLEH DIGUNAKAN UNTUK BORNEO UTARA.”

Perkara 13: KERAJAAN NEGERI

“(a) KETUA MENTERI HENDAKLAH DIPILIH OLEH ANGGOTA-ANGGOTA MAJLIS PERUNDANGAN TIDAK RASMI;
(b) SISTEM MENTERI YANG SEMPURANA HENDAKLAH DIUJUDKAN DI-BORNEO UTARA.”

Perkara 14: TEMPOH PERALIHAN

“TEMPOH PERALIHAN HENDAKLAH DISERAHKAN PADA NEGERI BORNEO UTARA OLEH PERLEMBAGAAN DAN TIDAK SEKADAR DIAMANAHKAN KEPADA KERAJAAN NEGERI OLEH KERAJAAN PERSEKUTUAN.”

Perkara 15: PELAJARAN

“SISTEM PENDIDIKAN YANG ADA DI-BORNEO UTARA SEKARANG HENDAKLAH DIKEKALKAN DAN DILETAKKAN DI BAWAH BIDANG KUASA KERAJAAN NEGIRI.”

Perkara 16: PERLINDUNGAN PERLEMBAGAAN

“KERAJAAN PUSAT TIDAK BOLEH MEMBUAT SEBARANG PUINDAAN, MENGUBAHSUAI ATAU MENARIK BALIK MANA-MANA PERLINDUNGAN KHAS YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA BORNEO UTARA TANPA PERSETUJUAN KERAJAAN BORNEO UTARA. KUASA MEMBINDA PERLEMBAGAAN NEGERI BORNEO UTARA ADALAH HAK MUTLAK RAKYAT NEGERI ITU.”

Perkara 17: PERWAKILAN DALAM PARLIMEN PERSEKUTUAN

“INI HENDAKLAH MENGAMBIL KIRA BUKAN SAJA JUMLAH PENDUDUK BORNEO UTARA TETAPI JUGA SAIZ DAN PETENSINYA DAN DALAM APA KEADAAN PUN TIDAK HARUS KURANG DARIPADA SINGAPURA.”

Perkara 18: GELARAN KETUA NEGARA

“YANG DI PERTUA NEGARA”

Perkara 19: NAMA NEGERI

SABAH

Perkara 20: TANAH,HUTAN, KERAJAAN TEMPATAN DAN LAIN-LAIN

“PERUNTUKAN DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BERHUBUNG DENGAN KUASA MAJLIS TANAH NEGARA TIDAK HARUS MERANGKUMI BORNEO UTARA. MAJLIS KEBANGSAAN BAGI KERAJAAN TEMPATAN JUGA TIDAK HARUS MERANGKUMI BORNEO UTARA.” 


Sabah mendapat kemerdekaan yang sebenar. BUKAN DENGAN MENYERTAI MALAYSIA!


Sebelum Sabah menyertai Gagasan Malaysia, Sabah sebenarnya sudah pun merdeka. Kita bukan masuk dalam Malaysia baru mendapat kemerdekaan. Ini yang ramai kita silap . Cuba kita teliti semula sejarah kemasukan Sabah. Waktu itu Borneo Utara (Sabah) ditadbir oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British dari 1881 sampai 1946. Selepas itu jadi tanah jajahan British sampai 31 Ogos 1963. Pada tarikh ini Borneo Utara (Sabah) sudah merdeka. Kemerdekaan ini dicapai hasil usaha Donald Aloysius Marmaduke Stephens atau yg lebih kita kenali sebagai Tun Fuad Stephens. Beliau menubuhkan United National Kadazan Organization (UNKO) bersama dengan Tun Mustapha yg menubuhkan United Sabah National Organization (USNO) telah berjaya memerdekakan Borneo Utara pada 31 Ogos 1963. Kemerdekaan Borneo Utara (Sabah) dicapai sebelum kemasukan Borneo Utara (Sabah) ke dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Malah Borneo Utara masuk bukan sebagai sebuah negeri tetapi sebuah kerajaan persekutuan Sabah. Sabah masuk ke dalam Persekutuan Malaysia adalah atas pelawaan Tunku Abdul Rahman yang mana juga terlibat secara langsung dalam proses kemerdekaan Borneo Utara (Sabah). Kemasukan Sabah juga adalah bersyarat iaitu melalui 20 perkara.


Tanpa Sabah dan Sarawak, tidak mungkin ada MALAYSIA.

Jumaat, 10 Ogos 2012

Oh ALLAH

Astaghfirullahalazim..Ya Allah, here I am telling people not to commit sins but here I am too still committing some.. forgive me Ya Allah and please do strengthen my Imaan Ya Allah.. I know I am not the most purest Muslimah that I have to be but insyaAllah I'll be one day.. in Your willing, I will be one day insyaAllah.. with the help from my friends, my usrah sisters, my ustaz, insyaAllah I will be.. they had taught me a lot Ya Allah..thank you for meeting me up with this wonderful group of people...they truly inspires me much Ya Allah..
Everyday, I am watching my tongue, my behaviour, my display of myself.. repenting form the sins I've made.. trying my best to not repeat the same sins I've made.. never to talk bad, never to do bad..never to hurt anyone.. forgiving and forgetting.. InsyaAllah.. I know I can surpass all this.. I know I can because I have You with me Ya Allah... everyday I am trying my best to be a better me.. Alhamdulillah, I am blessed being born in a family where there are so many mediums to learn deeper about Islam.. my friends, my usrah sisters, my ustaz that never stops from repairing this broken me.. I am truly grateful to You Ya Allah for sending me these people to be by my sides.. please do keeps them close to me always Ya Allah..
InsyaAllah, I'll stay true to myself everyday.. insyaAllah, I'll learn my best about LIFE.. and InsyaAllah, I'll make the best of my remaining years of living learning and getting myself closer to you Ya Allah.. it is truly You who I should please and not your creation... teach me well Ya Allah..test me with everything that You plan to Ya Allah.. InsyaAllah, I'll never let myself go astray from you ever again..

Jumaat, 3 Ogos 2012

Set you free to Allah SWT


Astaghfirullahalazim... although it is so hard to do it, but InsyaAllah I can.. I know I can because Allah SWT will be with me through it.. no matter how we see it, you will always be that special someone in my life.. there will always be that special place in my heart for you.. one small corner for you, I am sorry because the other big portion of it, I had given it to my lifetime partner, Allah SWT  :)  Alhamdulillah for all the great feelings that you gave me while we're together.. Alhamdulillah for all the things I've learnt from you, from this, from her and from me myself and most of all, from Allah SWT through this misshape in my life.. everything that happen, it happens for a reason.. and that reason is nothing else but because of Allah SWT.. 


Loving you is great.. missing you is great.. but loving doesn't means owning.. therefore, letting you go to Allah SWT is magnificent! because only Allah SWT can takes care of you.. better than anyone else can and in fact better than you yourself can.. in His hand, you will be happy, healthy and be nothing but great insyaAllah.. so, why should I be afraid to let you go to Allah SWT?  :)  whatever that He fated it to be, Alhamdulillah.. He knows it best... with me, or with her, it doesn't matter.. because that happiness that you felt in yourself, it is not because of either one of us, but because of Allah SWT.. all that I pray for is that you will one day find that happiness that you're looking for InsyaAllah... 


JazakAllah Khair for always being there with me through my days there awak.. not physically of course.. I don't know how to explain it but I felt your presence.. JazakAllah Khair ya Allah for always meeting me with his duplicate every time I visited Raudhah.. he really do resembles him.. he smiles exactly like you.. Subhan'Allah! all praises are for you ya Allah.. I don't know what that series of meetings means but InsyaAllah one day I know I will understand it all.. everything that happens are fated by You.. You really knows best whats in my heart.. all the things that lips can't speak of and words can't describe of.. only You knows.. let it be our very own secret.. JazakAllah Khair ya Allah.. 


I will be fine.. I know I will.. because I have everything that I needs in my life.. my most precious treasure in my life, my one and only : Allah SWT   ;)

A note from the heart
(sekadar gambar dr google)

Ya Allah..
Set my heart oh please set my heart straight ya Allah,
Help me be the most patience person I can ever be,
And help me please Allah to be the most kindest person I can ever be.


Ya Allah..
As honest as I can be, I love him..
I do, yes I do.
This feeling that You let it grows in me,
It gives me so much joy and it do too gives me so much pain..


Ya Allah..
If he is meant to be with me, 
Please Ya Allah grant me patience to withstand all this.
But if he is not mine to have,
Please Ya Allah grant me strength to let him go.


Ya Allah..
For all the mistakes I've done,
please forgive me.
For all the mistakes he had done,
please forgive him,
And oh my Almighty,
For all the mistakes we had done together,
please I beg, forgive us Ya Allah..


Sayang, 
I know I can never be the best for you,
 and will never be the best for you.
 But that don't differ from the fact  how much I really do loves you..
I do Sayang,
I really do..


Sayang,
Even if I have to wait a thousand years for you,
I'll be more than glad to wait.
Even if I have to do all this all over again,
I will without any hesitation.
All because I'd do anything just to be with you.


Ya Allah,
Please do grant her patience and strength Ya Allah.
Although she hurt me when she took him,
but Ya Allah, I love her and I do care for her happiness.
If they really are meant to be together,
please Ya Allah give me the strength to let them be together.
If she really is the best for him,
grant her patience Ya Allah to withstand all this with me.


Ya Allah,
Teach us what we should be taught.
Test us on what should be tested.
But never Ya Allah separates us all three,
because she's a good friend to me, 
and he too is the greatest lover for me.
Grant us patience Ya Allah and grant us strength to learn from this mishape.


InsyaAllah   :)


A heart-to-heart conversation with a friend I trusted most yesterday had helped me to see few things. Things that I know by heart but never accept it because I am too afraid to understand it. A friend said to me that maybe things are rough now because ALLAH SWT is trying to show me that he is the wrong one for me. Although as heart breaking as it sounds, maybe it is true. Maybe ALLAH SWT is trying to show to me that him who I had always made the priority in my life is not the one He had paired for me and ALLAH SWT wanted to teach and show me that by giving me this test so that one day when I meet the right one, I wont let any man become a priority except for HIM the ALMIGHTY whom I should love with all my heart. What ALLAH SWT trying to teach me now maybe to love but to love in the path of Islam. I had made a mistake because I had loved you my all when I am never sure if you really are the one for me. I had forgotten that JODOH is in ALLAH's hand and I let myself dwell in your love and forgotten that it is wrong to love a man that I dont know for sure if he is the one. Love comes from ALLAH SWT and it will too return back to ALLAH SWT when He demands it no matter when we are ready or not ready. And maybe now, ALLAH SWT had demand that love back and test me with this. 


" Setiap manusia telah ditetapkan jodohnya, jalan cerita hidupnya, ajal dan mautnya sejak berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu" 


The friend also said to me that whenever ALLAH SWT uji kita, ALLAH SWT actually wants to naikkan darjat kita in His eyes. He tests us all so that he can know how much we can stand His test and how strong we as His followers lies our faith in Him like we should. This friend also said that DIAMONDS ARE MADE UNDER PRESSURE. A phrase that really had touch my heart. He said that if I wants to be the diamond that ALLAH SWT Himself moulded me into, learn my best from what ALLAH SWT trying to teach me now and be proud one day for becoming that diamond. Diamond till this day are the strongest, prettiest and toughest stone and I too wants to be that. I want to be the strongest, prettiest and toughest ummah in ALLAH's eye. Everything that I do now, it has to be for ALLAH SWT and not any man because he, the Mr. Right is no where to be found yet maybe because it is not the time yet. Greatest lover too once said that true love will happens at the right time and at the right cause. So you my Mr. Right whom ALLAH SWT had chosen as the best for me, take your time love cause I will be right here waiting for you. If ALLAH SWT had fated that we will be together, then one day we will! I am sorry because I had given my greatest love to a man whom I thought is the one for me and had forgotten about you. But I will promise you that I will love you greater one day with the help from ALLAH SWT and let him be our guidance.  :)


The last thing that the friend taught me is that if you sayang cannot see the importance of being responsible for the things we had done, then there is nothing that I can do but to always pray to ALLAH SWT the ALMIGHTY to open your heart and to accept the responsibility and also to pray to ALLAH SWT for me to be strong in always reminding you of our responsibility. Yes, maybe it is not as big as it is but it is still a wrong thing in Islam. I agree that there is always taubat and taubat is always accepted by ALLAH but learn this love that there are 4 things to be fulfilled for the taubat to be accepted by ALLAH which are to :


1. Menyegerakan melakukan taubat nasuha


2. Bertekad tidak akan sesekali mengulangi perbuatan itu


3. Menyesal dgn penuh sesalan dan penuh takut dengan balasan ALLAH SWT atas dosa itu


4. Menerima kesalahan yang telah dilakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan melakukan segala apa yang mampu untuk menghalalkan apa yang haram yakni jika zina yang dihampiri, maka pernikahan adalah satu-satunya jalan penyelesaian, jika fitanah yang dilemparkan memohon kemaafan kepada yang difitnah dan jika kecurian yang dilakukan, pulangkan apa yang dicuri dan memohon setulus kemaafan.

All I can do love is to hope that you'll understand all this when you are mature enough to understand. I had always respect you for all the guidance you given me in life while we are together and always respect you for how much you loved your family. And this is too for the sake of the name of the family that we have to save. I had done all I can to protect you and your family. The rest is all up to you because you are the man and the choices in life are yours to decide. Yes, love cant be forced but for the obligation to ALLAH SWT and for family, sacrifices has to be done. I had done mine for my family and for your family, as for your part love, you decide. The friend said if you are mature enough to see this, then you are perfect enough to be a husband that can leads a family. I hoped that you can be the the best Mr. Right for your Mrs. Right if you are not my Mr. Right. JODOH all lies in ALLAH SWT hand

p/s : Mr. Right, when the time comes, love me in the name of ALLAH SWT and guide me by His Quran and together let us build a family that forever will resides in Jannah. InsyaALLAH.  :)
Khamis, 2 Ogos 2012

Kisah cinta Saidina Ali dan Fatimah Az-Zahrah(sekadar gambar hiasan)


Dipendamkan di dalam hatinya, yang tidak diceritakan kepada sesiapa tentang perasaan hatinya. Tertarik dirinya seorang gadis, yang punya peribadi tinggi, paras yang cantik, kecekalan yang kuat, apatah lagi ibadahnya, hasil didikan ayahnya yang dicintai oleh umat manusia, yakni Rasulullah S.A.W. Itulah Fatimah Az-Zahrah, puteri kesayangan Nabi Muhammad, serikandi berperibadi mulia. Dia sedar, dirinya tidak punya apa-apa, untuk meminang puteri Rasulullah. Hanya usaha dengan bekerja supaya dapat merealisasikan cintanya. Itulah Ali, sepupu baginda sendiri. Sehingga beliau tersentap, mendengar perkhabaran bahawa sahabat mulia nabi, Abu Bakar As-Siddiq, melamar Fatimah.

”Allah mengujiku rupanya”, begitu batin ’Ali. Ia merasa diuji kerana merasa apalah dia dibanding Abu Bakar. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama, mungkin dia bukan kerabat dekat Nabi seperti ’Ali, namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ’Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya.Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda’wah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar; ’Utsman, ’Abdurrahman ibn ’Auf, Thalhah, Zubair, Sa’d ibn Abi Waqqash, Mush’ab. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ’Ali. Lihatlah berapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakar; Bilal, Khabbab, keluarga Yassir, ’Abdullah ibn Mas’ud. Dan siapa budak yang dibebaskan ’Ali?Dari segi kewangan, Abu Bakar sang saudagar, insyaallah lebih bisa membahagiakan Fathimah.’Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin.

”Inilah persaudaraan dan cinta”, gumam ’Ali.
”Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku, aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku.”

Namun, sinar masih ada buatnya. Perkhabaran diterima bahawa pinangan Abu Bakar ditolah baik oleh Nabi. Ini menaikkan semangat beliau untuk berusaha mempersiapkan diri. Tapi, ujian itu bukan setakat disitu, kali ini perkhabaran lain diterima olehnya. Umar Al-Khatab, seorang sahabat gagah perkasa, menggerunkan musuh islam, dan dia pula cuba meminang Fatimah. Seorang lelaki yang terang-terangan mengisytiharkan keislamannya, yang nyata membuatkan muslimin dan muslimat ketika itu yang dilanda ketakutan oleh tentangan kafir quraisy mula berani mendongak muka, seorang lelaki yang membuatkan syaitan berlari ketakutan.

Ya, Al Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, ”Aku datang bersama Abu Bakr dan ’Umar, aku keluar bersama Abu Bakr dan ’Umar, aku masuk bersama Abu Bakr dan ’Umar”. Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fathimah. Ali redha kerana dia tahu Umar lagi layak darinya. Tetapi, sekali lagi peluang terbuka, tatkala perkhabaran diterimanya, bahawa pinangan Umar juga ditolak. Bagaimanakah sebenarnya menantu pilihan nabi, sedangkan dua sahabat baginda turut ditolak peminangannya?

Pada suatu hari Abu Bakar As-Shiddiq r.a. Umar Ibnul Khatab r.a. dan Sa’ad bin Mu’adz bersama-sama Rasul Allah s.a.w. duduk dalam masjid. Pada kesempatan itu diperbincangkan antara lain persoalan puteri Rasul Allah s.a.w. Saat itu baginda bertanya kepada Abu Bakar As-Shiddiq r.a “Apakah engkau bersedia menyampaikan persoalan Fatimah itu kepada Ali bin Abi Thalib?”

Abu Bakar As-Shiddiq menyatakan kesediaanya. Ia beranjak untuk menghubungi Ali r.a. Sewaktu Ali r.a. melihat datangnya Abu Bakar As-Shiddiq r.a. dgn tergopoh-gopoh dan terperanjat ia menyambutnya kemudian bertanya: “Anda datang membawa berita apa?”

Setelah duduk beristirahat sejenak Abu Bakar As-Shiddiq r.a. segera menjelaskan persoalannya: “Hai Ali engkau adalah orang pertama yg beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mempunyai keutamaan lebih dibanding dengan orang lain. Semua sifat utama ada pada dirimu. Demikian pula engkau adalah kerabat Rasul Allah s.a.w. Beberapa orang sahabat terkemuka telah menyampaikan lamaran kepada baginda untuk mempersunting puteri beliau. Lamaran itu telah beliau semua tolak. Beliau mengemukakan bahawa persoalan puterinya diserahkan kepada Allah s.w.t. Akan tetapi hai Ali apa sebab hingga sekarang engkau belum pernah menyebut-nyebut puteri beliau itu dan mengapa engkau tidak melamar untuk dirimu sendiri? Kuharap semoga Allah dan RasulNya akan menahan puteri itu untukmu.”

Mendengar perkataan Abu Bakar r.a. mata Saidina Ali r.a. berlinang air mata. Menanggapi kata-kata itu, Ali r.a. berkata: “Hai Abu Bakar, anda telah membuatkan hatiku bergoncang yang semulanya tenang. Anda telah mengingatkan sesuatu yang sudah kulupakan. Demi Allah aku memang menghendaki Fatimah tetapi yang menjadi penghalang satu-satunya bagiku ialah kerana aku tidak mempunyai apa-apa.”

Abu Bakar r.a. terharu mendengar jawapan Ali itu. Untuk membesarkan dan menguatkan hati Imam Ali r.a. Abu Bakar r.a. berkata: “Hai Ali, janganlah engkau berkata seperti itu. Bagi Allah dan Rasul-Nya dunia dan seisinya ini hanyalah ibarat debu bertaburan belaka!”

Setelah berlangsung dialog seperlunya Abu Bakar r.a. berhasil mendorong keberanian Imam Ali r.a. untuk melamar puteri Rasul Allah s.a.w.

Beberapa waktu kemudian Saidina Ali r.a. datang menghadap Rasul Allah s.a.w. yg ketika itu sedang berada di tempat kediaman Ummu Salmah. Mendengar pintu diketuk orang, Ummu Salmah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: “Siapakah yg mengetuk pintu?” Rasul Allah s.a.w. menjawab: “Bangunlah dan bukakan pintu baginya. Dia orang yang dicintai Allah dan RasulNya dan ia pun mencintai Allah dan Rasul-Nya!”

Jawapan Nabi Muhammad s.a.w. itu belum memuaskan Ummu Salmah r.a. Ia bertanya lagi: “Ya tetapi siapakah dia itu?”

“Dia saudaraku orang kesayanganku!” jawab Nabi Muhammad s.a.w.

Tercantum dalam banyak riwayat bahawa Ummu Salmah di kemudian hari mengisahkan pengalamannya sendiri mengenai kunjungan Saidina Ali r.a. kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu: “Aku berdiri cepat-cepat menuju ke pintu sampai kakiku terantuk-antuk. Setelah pintu kubuka ternyata orang yang datang itu ialah Ali bin Abi Thalib. Aku lalu kembali ke tempat semula. Ia masuk kemudian mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasul Allah s.a.w. Ia dipersilakan duduk di depan beliau. Ali bin Abi Thalib menundukkan kepala seolah-olah mempunyai maksud tetapi malu hendak mengutarakannya.

Rasul Allah mendahului berkata: “Hai Ali nampaknya engkau mempunyai suatu keperluan. Katakanlah apa yang ada dalam fikiranmu. Apa saja yang engkau perlukan akan kau peroleh dariku!”

Mendengar kata-kata Rasul Allah s.a.w. yang demikian itu lahirlah keberanian Ali bin Abi Thalib untuk berkata: “Maafkanlah ya Rasul Allah. Anda tentu ingat bahawa anda telah mengambil aku dari pakcikmu Abu Thalib dan makcikmu Fatimah binti Asad di kala aku masih kanak-kanak dan belum mengerti apa-apa.

Sesungguhnya Allah telah memberi hidayat kepadaku melalui anda juga. Dan anda ya Rasul Allah adl tempat aku bernaung dan anda jugalah yang menjadi wasilahku di dunia dan akhirat. Setelah Allah membesarkan diriku dan sekarang menjadi dewasa aku ingin berumah tangga; hidup bersama seorang isteri. Sekarang aku datang menghadap untuk melamar puteri anda Fatimah. Ya Rasul Allah apakah anda berkenan menyetujui dan menikahkan diriku dengan Fatimah?”

Ummu Salmah melanjutkan kisahnya: “Saat itu kulihat wajah Rasul Allah nampak berseri-seri. Sambil tersenyum beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib: “Hai Ali apakah engkau mempunyai suatu bekal mas kahwin?” .

“Demi Allah” jawab Ali bin Abi Thalib dengan terus terang “Anda sendiri mengetahui bagaimana keadaanku tak ada sesuatu tentang diriku yg tidak anda ketahui. Aku tidak mempunyai apa-apa selain sebuah baju besi sebilah pedang dan seekor unta.”

“Tentang pedangmu itu” kata Rasul Allah s.a.w. menanggapi jawapan Ali bin Abi Thalib “engkau tetap memerlukannya untuk perjuangan di jalan Allah. Dan untamu itu engkau juga perlu buat keperluan mengambil air bagi keluargamu dan juga engkau memerlukannya dalam perjalanan jauh. Oleh kerana itu aku hendak menikahkan engkau hanya atas dasar mas kahwin sebuah baju besi saja. Aku puas menerima barang itu dari tanganmu. Hai Ali engkau wajib bergembira sebab Allah ‘Azza wa*jalla sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi!” Demikian riwayat yang diceritakan Ummu Salmah r.a.

Setelah segala-galanya siap dengan perasaan puas dan hati gembira dgn disaksikan oleh para sahabat Rasul Allah s.a.w. mengucapkan kata-kata ijab kabul pernikahan puterinya: “Bahwasanya Allah s.w.t. memerintahkan aku supaya menikahkan engkau Fatimah atas dasar mas kahwin 400 dirham. Mudah-mudahan engkau dapat menerima hal itu.”

“Ya Rasul Allah, itu kuterima dgn baik” jawab Ali bin Abi Thalib r.a. dalam pernikahan itu.

Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggungjawab.

Cinta tak pernah meminta untuk menanti.
Seperti ’Ali.
Ia mempersilakan.
Atau mengambil kesempatan.
Yang pertama adalah pengorbanan.
Yang kedua adalah keberanian.

Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Puteri Sang Nabi, dalam suatu riwayat dikisahkan, bahwa suatu hari, Fathimah berkata kepada ‘Ali:
“Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu. Aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda” ‘Ali terkejut dan berkata, “Jikalau begitu, mengapakah engkau mahu menikah denganku? Dan Siapakah pemuda itu”
Sambil tersenyum Fathimah berkata, “Ya, kerana pemuda itu adalah Dirimu”